Medlemsorientering

Så er det store Bøgetræ fældet

Bestyrelsen afholder 4-6 årlige bestyrelsesmøder.

Herudover kan der opstå forhold, der bevirker, at der afholdes ekstraordinære bestyrelsesmøder..

På bestyrelsesmøderne deltager såvel bestyrelsesvalgte medlemmer som suppleanter.

Har du emner, som du mener bestyrelsen skal behandle / tage stilling til, så tøv ikke med atsende en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne.

Umiddelbart efter afholdelse af bestyrelsesmøderne udsendes en medlemsoritering, som kort beskriver hovedpunkter og konklusioner.

Også her gælder, at hvis du har bemærkninger til disse orienteringsskrivelser - generelle bemærkninger, ønsker om uddybning etc.

så kontakt bestyrelsen..

Vi har desværre ikke mailadresser til alle medlemmer i foreningen, så indtil videre omdeles disse informationsskrivelser,

- men du kan også tilgå medlemsinformationen her på siden.